Historie

Kořeny společnosti sahají do r. 1991, kdy vznikla firma Petr Návrat - PeN jejíž hlavní náplní bylo podílet se na výstavbě kabelové televize Kabel Plus a výstavbě Up-linkové stanice pro INTV Praha.

V roce 1997 firma rozšířila svou činnost o komplexní stavební práce a byla u zrodu výstavby mobilní sítě GSM 900 MHz pro společnost RadioMobil a.s. v regionu Severní Moravy.

V následujících letech se tato oblast stala nosným programem společnosti. S rozvojem projekčních a stavebních prací v r. 1999 se firma Petr Návrat – PeN transformovala na právnickou osobu a vznikla společnost PEN - COM s.r.o. Na začátku roku 2011 byla v Düsseldorfu založena společnost PEN – COM GmbH, která je společností PEN-COM s.r.o. 100 % vlastněna.

Stavíme 5G vys?la?e
Kontakt
PEN - COM s.r.o.
Porážková 1132/42
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 25837214 DIČ: CZ25837214
Společnost je zapsaná v OR
C 20740 vedená u Krajského soudu v Ostravě
+420 727 931 408
manager@pen-com.cz